مطالعه بیوفلوکولاسیون سیلیس و کائولن با استفاده از باکتری باسیلوس لیچنیوفورمیس در word

 مطالعه بیوفلوکولاسیون سیلیس و کائولن با استفاده از باکتری باسیلوس لیچنیوفورمیس در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه [...]

Read more

مقاله To investigate properties and application potential of hydrous cerium (IV) oxide as inorganic ion exchanger در word

 مقاله To investigate properties and application potential of hydrous cerium (IV) oxide as inorganic ion exchanger در word دارای 6 صفحه می باشد و [...]

مقاله طراحی خودخلبان هوشمند برای یک جسم پرنده و بهینه سازی آن با استفاده الگوریتم ازدحام ذرات در word

 مقاله طراحی خودخلبان هوشمند برای یک جسم پرنده و بهینه سازی آن با استفاده الگوریتم ازدحام [...]

مقاله بررسی و اهمیت گونه های گیاهی جنگل های زاگرس در word

 مقاله بررسی و اهمیت گونه های گیاهی جنگل های زاگرس در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

مقاله اثر نانو ذرات TiO2 بر روی ضریب انتقال حرارت جابجایی آب در لوله عمودی با فلاکس حرارتی ثابت در word

 مقاله اثر نانو ذرات TiO2 بر روی ضریب انتقال حرارت جابجایی آب در لوله عمودی با فلاکس حرارتی ثابت [...]

مقاله انتخاب سیستم سقفی مناسب برای ساختمانهای مسکونی فولادی با استفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره AHP گروهی در word

 مقاله انتخاب سیستم سقفی مناسب برای ساختمانهای مسکونی فولادی با استفاده ازروش تصمیم گیری [...]

مقاله تحلیلی بر عوامل مؤثر در دستیابی به توسعه منطقه‌ای جنوب کرمان (مطالعه موردی: منطقه جیرفت و کهنوج) در word

 مقاله تحلیلی بر عوامل مؤثر در دستیابی به توسعه منطقه‌ای جنوب کرمان (مطالعه موردی: منطقه [...]

پیش بینی رضایت زناشویی با تاکید بر تعهد زناشویی، رضایت جنسی و مهارت های ارتباطی در زوجین شهرستان ورامین در word

 پیش بینی رضایت زناشویی با تاکید بر تعهد زناشویی، رضایت جنسی و مهارت های ارتباطی در زوجین [...]

مقاله تعیین پتانسیل خوردگی آب آشامیدنی شبکه های توزیع زرین شهر و مبارکه استان اصفهان با استفاده از روش کاهش وزن(کوپن خوردگی) در word

 مقاله تعیین پتانسیل خوردگی آب آشامیدنی شبکه های توزیع زرین شهر و مبارکه استان اصفهان با [...]

مقاله رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه ی دیوار برشی کوپل تحت تحریک لرزه ای در word

 مقاله رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه ی دیوار برشی کوپل تحت تحریک لرزه ای در word دارای 6 [...]

روشهای ساخت محلولها در word

 روشهای ساخت محلولها در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده [...]