تاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی در word

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 تاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي راهکارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي ،روانشناسي ، مشاوره و آموزش در ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مقدمه: بررسی عوامل موثراز جمله شغل و تحصیلات در رضایت زناشویی از این جهت حایز اهمیت است که رضایت فرد از زندگی زناشویی بخش مهمی از سلامت فردی محسوب می گردد. بدین جهت پرداختن به مسایل زوجین به عنوان یکی از ضرورت های پژوهشی مطرح است.. هدف:هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی بر شعل و تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی شهر کاشمر بود.روش: جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی زوجین شهر کاشمر که در بهار سال 1394 به مراکز مشاوره مراجعه کرده اند، بود. از طریق روش نمونه در دسترس 24 زن و شوهر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که پس از بررسی ملاک های ورود به پژوهش به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه تحت آموزش گروهی قرار گرفتند و برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت.نتایج: پس از اجرای پس آزمون نتایج مورد تحلیل آماری قرار گرفت که نتایج نشان دهنده معنادار بودند آموزش های ارایه شده بر بهبود رضایت مندی زناشویی در بین زوجین گروه آزمایش بود. نتیجه گیری: بیانگر این هستند که مداخله مشاوره ه ای مبتنی بر بخشش می تواند در بهبود رضایتمندی زناشویی کمک کند که این موجب بهبود کیفیت ارتباط بین زوجین می شود.پس شایسته است در کار با زوجین به این رویکرد توجه ویژه ای شود.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید