مقاله موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصری در word

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصری در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصری در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

گلدیس وحیدی برجی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

در شهرهایی که اغلب ساکنین آن مسلمان هستند فراهم آوردن فضایی جهت عبادت از ضروریاتاست و عنصر عملکردی مسجد از اهمیت زیادی در این شهرها برخوردار است. مهمترین راه حفظاهمیت و ارزش مسجد تعریف جایگاه عملکردی شاخص در ساختار شهر است. به عبارتی نقشبرجسته مسجد در ساختار شهرهای اسلامی به ان ها هویت می بخشد. این پژوهش در پی پرداختن بهتحولات مسجد در ساختار عملکردی شهر تهران در دوره ناصری است. شهر تهران به علت آن کهمهمترین شهر کشور ایران و الگوی سایر شهرهای کشور است و دوره تاریخی ناصرالدین شاه به علتاین که دوره ای بعد از ظهور اسلام در ایران است و از طرفی مصادف با تغییرات جهان در اثر صنعتیشدن و نفوذ برخی از این تغییرات به شهر تهران در این دوره است و از طرف دیگر به علت وجودبرخی مستندات تاریخی انتخاب شده است.هدف پژوهش تبیین تحولات عملکردی مسجد در یک دوره تاریخی و ارائه معیارهای مکان یابیمساجد در ساختار شهر است. بر اساس مستندات موجود در زمان ناصرالدین شاه دو نقشه از شهر تهرانتهیه شد. در نقشه اول ساختار شهر همان ساختار قدیم آن و مسجد یکی از عناصر شاخص عملکردیبود اما در نقشه دوم از اهمیت عملکردی مسجد در شهر کاسته شد. بنابراین از مقایسه و تحلیل این دوموقعیت برخی معیارها برای مکان یابی مساجد در ساختار شهر تدوین شده است.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید