Month: آوریل 2017

مقاله بام سبزضرورت امروز کلانشهرهای ایران در word

 مقاله بام سبزضرورت امروز کلانشهرهای ایران در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

بررسی عوامل موفقیت و شکست بکارگیری مدیریت دانش مطالعه موردی؛ شرکت برق منطقه ای مازندران در word

 بررسی عوامل موفقیت و شکست بکارگیری مدیریت دانش مطالعه موردی؛ شرکت برق منطقه ای [...]

بهینه سازی تشخیص اعداد دست نویس با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی در word

 بهینه سازی تشخیص اعداد دست نویس با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی در word دارای 15 [...]

مقاله مقایسه تاثیر عصاره مخمر و پروبیوتیک مخمری Saccharomyces cervisiae بر رشد و بازماندگی کپور معمولی Cyprinus carpio در word

 مقاله مقایسه تاثیر عصاره مخمر و پروبیوتیک مخمری Saccharomyces cervisiae بر رشد و بازماندگی [...]

بررسی روایی محتوایی امتیازدهی درمعیار رهبری مدل EFQM در word

 بررسی روایی محتوایی امتیازدهی درمعیار رهبری مدل EFQM در word دارای 23 صفحه می باشد و [...]

Enhancement of Total Production Revenue by Using New Technology: Smart Wells Through Integrated Production Modeling (IPM) Suit در word

 Enhancement of Total Production Revenue by Using New Technology: Smart Wells Through Integrated Production Modeling (IPM) Suit در word دارای 11 [...]

مقاله تاثیر میزان سیلیسیم بر ریزساختار چدنهای نشکن در قالبهای فلزی در word

 مقاله تاثیر میزان سیلیسیم بر ریزساختار چدنهای نشکن در قالبهای فلزی در word دارای 10 [...]

مقاله بهبود روش تصمیم گیری الکتره ? با استفاده از نظریه فازی (موردکاوی: شناسایی شاخص های اعتماد شبکه های اجتماعی) در word

 مقاله بهبود روش تصمیم گیری الکتره ? با استفاده از نظریه فازی (موردکاوی: شناسایی شاخص [...]

مقاله تاثیر تنش های ناشی از عملیات حفاری بر چاه و ضریب پوسته در word

 مقاله تاثیر تنش های ناشی از عملیات حفاری بر چاه و ضریب پوسته در word دارای 10 صفحه می [...]

بررسی ابعاد و عملکرد مسئولیت اجتماعی در word

 بررسی ابعاد و عملکرد مسئولیت اجتماعی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]