Month: آگوست 2017

مقاله نقش ساختار سرمایه ، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت در ارزش آفرینی شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در word

 مقاله نقش ساختار سرمایه ، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت در ارزش آفرینی شرکت های [...]

تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعد شناختی در word

 تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بعد شناختی در word دارای 7 صفحه می باشد [...]

تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های به Cydonia oblonga mill با استفاده از نشانگر ریز ماهواره در word

 تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های به Cydonia oblonga mill با استفاده از نشانگر ریز ماهواره در word [...]

بررسی اثر همزمان گلوتامات، نشاسته و دما روی رطوبت نسبی چیپس گوشت در دمای محیط و یخچالی بعد از سه ماه نگهداری در word

 بررسی اثر همزمان گلوتامات، نشاسته و دما روی رطوبت نسبی چیپس گوشت در دمای محیط و [...]

مقاله نقش زمین درطراحی پایدار:بررسی انرژی ژئوترمال درگرمایش وسرمایش ساختمان در word

 مقاله نقش زمین درطراحی پایدار:بررسی انرژی ژئوترمال درگرمایش وسرمایش ساختمان در word [...]

بررسی مدیریت نگهداری دارایی های در پل های موجود قوانین و ضوابط در word

 بررسی مدیریت نگهداری دارایی های در پل های موجود قوانین و ضوابط در word دارای 7 صفحه می [...]

مقاله مروری بر روشهای ذخیره ی انرژی حرارتی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در word

 مقاله مروری بر روشهای ذخیره ی انرژی حرارتی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز [...]

مقاله استفاده از مدل WETUP جهت تخمین الگوی رطوبت از قطره چکان زیرسطحی در word

 مقاله استفاده از مدل WETUP جهت تخمین الگوی رطوبت از قطره چکان زیرسطحی در word دارای 11 [...]

مقاله کنترل نیرو_امپدانس بهینه بازوی ربات اسکارا با راهبرد کنترل ولتاژ به منظور تزریق سلولی در word

 مقاله کنترل نیرو_امپدانس بهینه بازوی ربات اسکارا با راهبرد کنترل ولتاژ به منظور [...]

مقاله ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات رودخانه ها و مسیل های استان اصفهان با تأکید بر حوزه های زاینده رود و کارون شمالی در word

 مقاله ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات رودخانه ها و مسیل های استان اصفهان با تأکید بر [...]