پژوهش هاي دانشگاهي

تحلیل اکولوژیکی بزهکاری در word

 تحلیل اکولوژیکی بزهکاری در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

شخصیت ضد اجتماعی در word

 شخصیت ضد اجتماعی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

طرح فایلی پارك چیتگر در word

 طرح فایلی پارك چیتگر در word دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

فایل حسابداری و منفعت عمومی در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد فایل حسابداری و منفعت عمومی در [...]

تاثیر گردشگری بر توسعه کارآفرینی در روستاهای مشگین شهر در word

 تاثیر گردشگری بر توسعه کارآفرینی در روستاهای مشگین شهر در word دارای 117 صفحه می باشد و [...]

ترموستارت در word

 ترموستارت در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت [...]

تعریف عملیات پیمانکاری در word

 تعریف عملیات پیمانکاری در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

سیستمهای ترکیبی Soft Computing در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سیستمهای ترکیبی Soft Computing در word [...]

شیمی در نانولوله های کربنی در word

 شیمی در نانولوله های کربنی در word دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

خطای اندازه گیری در رگرسیون در word

 خطای اندازه گیری در رگرسیون در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]