کشاورزي

بررسی گیاه گندم به صورت لاتین در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد بررسی گیاه گندم به صورت لاتین در [...]

همه چیز درباره گیاه گندم در word

 همه چیز درباره گیاه گندم در word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

عسلک برگ پنبه در word

 عسلک برگ پنبه در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده [...]

چگونگی كاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد در word

 چگونگی كاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی در سیستم آبیاری قطره ای در word

 بررسی اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی در سیستم آبیاری قطره ای [...]

مقاله کشاورزی دیجیتالی در word

 مقاله کشاورزی دیجیتالی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

پاورپوینت خانواده گل شب بو در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت خانواده گل شب [...]

آشنایی با کشت وصنعت در word

 آشنایی با کشت وصنعت در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

مقاله تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین در word

 مقاله تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه [...]

فایل اقتصاد آب در كشاورزی در word

 فایل اقتصاد آب در كشاورزی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]