کشاورزي و زراعت

مقاله برنج در ذرت در سورگوم در word

 مقاله برنج در ذرت در سورگوم در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات در word

 گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات در word دارای 53 [...]

پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش در word

 پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی بخش تحقیقات خاك و آب در word

 کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی بخش تحقیقات خاك و آب در word دارای 68 صفحه می [...]

بررسی منابع مدیریت کشاورزی در word

 بررسی منابع مدیریت کشاورزی در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

بررسی تراكم روی یك رقم لوبیا شبز( سان سیت) در word

 بررسی تراكم روی یك رقم لوبیا شبز( سان سیت) در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

کارآموزی كنترل بیماری ها و علف های هرز در word

 کارآموزی كنترل بیماری ها و علف های هرز در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

پاورپوینت بررسی هرس درختان میوه در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت بررسی هرس [...]

پاورپوینت کامل وجامع ماشین های کشاورزی 2 در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت کامل وجامع [...]

افات محصولات گلخانه ای در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد افات محصولات گلخانه ای در word [...]