هنر و گرافيك

طرح اشیا در تمدن اسلامی در فرش در word

 طرح اشیا در تمدن اسلامی در فرش در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

کتاب مبانی هنر های تجسمی (بخش هشتم) در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 29 کتاب [...]

هنر معماری، تاریخچه معماری و سبکهای مربوط به معماری در word

 هنر معماری، تاریخچه معماری و سبکهای مربوط به معماری در word دارای 68 صفحه می باشد و [...]

آشنایی با هنر سبک کوبسم در word

 آشنایی با هنر سبک کوبسم در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

کتاب مبانی هنرهای تجسمی (بخش اول) در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 38 کتاب [...]

مختصری در مورد عناصر موسیقی در word

 مختصری در مورد عناصر موسیقی در word دارای 157 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) در word

 چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) در word [...]

از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم در word

 از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم در word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

فایل معرفی سبكهای مختلف موسیقی و تعیین میزان گرایش جوانان ایرانی به هر سبك در word

 فایل معرفی سبكهای مختلف موسیقی و تعیین میزان گرایش جوانان ایرانی به هر سبك در word [...]