مقالات رشته مهندسي صنايع

چكیده گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله كشور در word

 چكیده گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله كشور در word دارای 22 [...]

مقاله مدیریت بحران (Risk Management) در word

 مقاله مدیریت بحران (Risk Management) در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

تحقیق در مورد تعریف سازمان در word

 تحقیق در مورد تعریف سازمان در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]