مقالات رشته طراحي صنعتي

مقاله تولید ناب و انبوه در word

 مقاله تولید ناب و انبوه در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه در word

 پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]