بيوگرافي

مختصری از بیوگرافی استانلی كوبریك كارگردان سینما در word

 مختصری از بیوگرافی استانلی كوبریك كارگردان سینما در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای [...]

فایل مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) در word

 فایل مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

فایل نسخه های خطی دیوان فدایی یزدی در word

 فایل نسخه های خطی دیوان فدایی یزدی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

زندگینامه کانت در word

 زندگینامه کانت در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده [...]

فایل زندگینامه و سیری در آثار فریدالدین عطار نیشابوری در word

 فایل زندگینامه و سیری در آثار فریدالدین عطار نیشابوری در word دارای 33 صفحه می باشد و [...]