کامپیوتر

بررسی كنترل پذیرش حساس و هوشمند برای سرویس كیفیت شبكه بی سیم در word

 بررسی كنترل پذیرش حساس و هوشمند برای سرویس كیفیت شبكه بی سیم در word دارای 40 صفحه می [...]

بررسی فناوری اطلاعات و تاثیر آن در اقتصاد در word

 بررسی فناوری اطلاعات و تاثیر آن در اقتصاد در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

بانکداری و امنیت آنها در word

 بانکداری و امنیت آنها در word دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین در word

 مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و [...]

بررسی شبکه های عصبی مصنوعی در word

 بررسی شبکه های عصبی مصنوعی در word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic در word

 فرهنگ لغت با استفاده از نر‌م‌افزار Visual Basic در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی ساختمان و عملکرد استپر موتور یا موتور پله ایی در word

 بررسی ساختمان و عملکرد استپر موتور یا موتور پله ایی در word دارای 52 صفحه می باشد و [...]

سندهای آماری آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پرورش در word

 سندهای آماری آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پرورش در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی نقش فناوری اطلاعات در کشاورزی در word

 بررسی نقش فناوری اطلاعات در کشاورزی در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و [...]

نیمكت و طراحی نیمکت پارک ها در word

 نیمكت و طراحی نیمکت پارک ها در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]