سمينار کامپيوتر

انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0 در word

 انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0 در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

سمینار ارزیابی عملکرد و بازرسی مدل در سیستم های مدل سازی شده به صورت شبکه های پتری هیبرید در word

 سمینار ارزیابی عملکرد و بازرسی مدل در سیستم های مدل سازی شده به صورت شبکه های پتری [...]