ارتباطات

مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین در word

 مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین در word [...]

مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون در word

 مقاله تاریخچه رادیو و تلویزیون در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست [...]

تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word

 تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word [...]