اقتصاد

مبانی و پیشینه نظری مدرسه هوشمند در word

 مبانی و پیشینه نظری مدرسه هوشمند در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

شناخت وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان در word

 شناخت وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان در word دارای 116 صفحه می [...]

مقاله خصوصی سازی در word

 مقاله خصوصی سازی در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word [...]

ارز و کاربرد آن در بازار پول در word

 ارز و کاربرد آن در بازار پول در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

پاورپوینت تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت تجزیه و تحلیل [...]

عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست در word

 عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست در word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد در word

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد در word دارای 44 صفحه می باشد و [...]

تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه در word

 تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه در word دارای 40 صفحه می باشد و [...]

کتاب تئوری اقتصاد خرد در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 452 کتاب [...]

تحقیق در مورد مالیات در word

 تحقیق در مورد مالیات در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]