مديريت آموزشي

مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها در word

 مقاله تکنولوژی آموزشی و رسانه ها در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست [...]

مقاله شیوه های نوین ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی در سازمانها در word

 مقاله شیوه های نوین ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی در سازمانها در word دارای 23 صفحه [...]

مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در word

 مقاله برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای [...]

تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه در word

 تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم نمونه در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله تکنولوژی آموزشی در word

 مقاله تکنولوژی آموزشی در word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

مقاله مدیریت آموزشی در word

 مقاله مدیریت آموزشی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft [...]

تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در word

 تحقیق بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان در word دارای 95 صفحه [...]

مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش در word

 مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش در word دارای 24 صفحه می [...]

مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس در word

 مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل [...]