برق ،الکترونيک و مخابرات

بررسی پست فشار قوی در word

 بررسی پست فشار قوی در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

بررسی الکترونیک در word

 بررسی الکترونیک در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده [...]

رباتیك در word

 رباتیك در word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا [...]

بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز در word

 بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای [...]

طراحی خودکارمدارهای آنالوگ در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد طراحی خودکارمدارهای آنالوگ در [...]

سرریز شدن بافر در word

 سرریز شدن بافر در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده [...]

کنترل سیستم تعلیق براساس روش ساختار متغیر در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد کنترل سیستم تعلیق براساس روش [...]

ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز در word

 ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

با موضوع فرکانس متر دیجیتال در word

 با موضوع فرکانس متر دیجیتال در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

سنسورها و اهمیت کاربرد آنها در word

 سنسورها و اهمیت کاربرد آنها در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]