الکترونيک و مخابرات

پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد پنهان سازی داده در سیگنال صحبت [...]

تیریستور یا یكسو كننده قابل كنترل pدرnدرpدرn در word

 تیریستور یا یكسو كننده قابل كنترل pدرnدرpدرn در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی سیستم کنترل پرواز موشک در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد بررسی سیستم کنترل پرواز موشک در [...]

پایداری در سیستمهای كنترل شبكه در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد پایداری در سیستمهای كنترل شبكه [...]

ارتباطات ماهواره ای در ایران در word

 ارتباطات ماهواره ای در ایران در word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

تحقیق سنسورهایی از نوع ذرات بولوژیكی 27 ص در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 28 فرمت [...]

بررسی فن آوری های صفحات نمایشگر در word

 بررسی فن آوری های صفحات نمایشگر در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

الکترونیک 20 ص.DOC در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 20 فرمت [...]

تحقیق دایره های عدد نویز 32 ص در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 32 فرمت [...]

یك الگوریتم جدید پیش بینی با استفاده از كوانتیزاسیون خطا در فیلتروفقی RLS در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد یك الگوریتم جدید پیش بینی با [...]