کارآفريني

پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر در word

 پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی در word

 پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی در word دارای 83 صفحه می باشد و دارای [...]

تحقیق فرهنگ کارآفرینی در ایران و جهان در word

 تحقیق فرهنگ کارآفرینی در ایران و جهان در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

پاورپوینت كارآفرینی در قالب یک مكتب در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت كارآفرینی در [...]

طرح توجیهی کوره آجرپزی در word

 طرح توجیهی کوره آجرپزی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]