پروژه کارآفريني

طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی مزون لباس عروس در word

 طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی مزون لباس عروس در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

طرح (کارآفرینی) طرح پرورش قارچ در word

 طرح (کارآفرینی) طرح پرورش قارچ در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

طرح (کارآفرینی) طرح احداث نهالستان در word

 طرح (کارآفرینی) طرح احداث نهالستان در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

طرح (کارآفرینی) طرح احداث گلخانه هیدروپونیک در word

 طرح (کارآفرینی) طرح احداث گلخانه هیدروپونیک در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای [...]

طرح (کارآفرینی) : تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان در word

 طرح (کارآفرینی) : تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای [...]

طرح (کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: خدماتی در خدمات کامپیوتر در word

 طرح (کارآفرینی) نمونه تکمیل شده طرح کسب و کار: خدماتی در خدمات کامپیوتر در word دارای 12 [...]

طرح (کارآفرینی) راه اندازی کتابفروشی در word

 طرح (کارآفرینی) راه اندازی کتابفروشی در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

طرح(کارآفرینی) تاسیس آموزشگاه کامپیوتری در word

 طرح(کارآفرینی) تاسیس آموزشگاه کامپیوتری در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

طرح(کارآفرینی) طرح توجیهی تأسیس سنگ فروشی در word

 طرح(کارآفرینی) طرح توجیهی تأسیس سنگ فروشی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی تایپ و تکثیر نسیم در word

 طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی تایپ و تکثیر نسیم در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای [...]