تغذیه

طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی در word

 طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی در word دارای 118 [...]

بررسی نقش دوغ و کره در تهیه نوشیدنی های تخمیری در word

 بررسی نقش دوغ و کره در تهیه نوشیدنی های تخمیری در word دارای 97 صفحه می باشد و دارای [...]

بسته بندی مواد غذایی در word

 بسته بندی مواد غذایی در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft [...]

كاربرد میكرو ارگانیزم ها در تهیه مواد لبنی در word

 كاربرد میكرو ارگانیزم ها در تهیه مواد لبنی در word دارای 155 صفحه می باشد و دارای [...]