تاريخ و ادبيات

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی در word

 بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی در [...]

پاورپوینت زندگینامه و اقدامات امیر کبیر در تمام دوران زندگی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت زندگینامه و [...]

نحوه ی با نشاط وجذاب کردن کلاس تاریخ در word

 نحوه ی با نشاط وجذاب کردن کلاس تاریخ در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

تحقیق اسفندیار احمدیه در word

 تحقیق اسفندیار احمدیه در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

آمیختگی كامل زبان عربی با زبان فارسی در word

 آمیختگی كامل زبان عربی با زبان فارسی در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

مقاله درباره مولوی و مفهوم سایه هما در غزلیاتش در word

 مقاله درباره مولوی و مفهوم سایه هما در غزلیاتش در word دارای 244 صفحه می باشد و دارای [...]

تحقیق درباره وضع عمومی علم و ادب در قرن هفتم و هشتم در word

 تحقیق درباره وضع عمومی علم و ادب در قرن هفتم و هشتم در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای [...]

پاورپوینت حوادث تاریخی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت حوادث تاریخی [...]