صنعت

بررسی رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی در word

 بررسی رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای [...]

اندازه گیری یون كروم III به روش سینتیکی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی در word

 اندازه گیری یون كروم III به روش سینتیکی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی در word دارای 62 [...]

آشنایی با انواع كفپوش‌ها در word

 آشنایی با انواع كفپوش‌ها در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

بررسی فرایند کنترل کیفیت در word

 بررسی فرایند کنترل کیفیت در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

بررسی ویژگی های کاربردی کامپوزیت الیاف چوب پالونیا پلی پروپیلن در word

 بررسی ویژگی های کاربردی کامپوزیت الیاف چوب پالونیا پلی پروپیلن در word دارای 18 صفحه می [...]

پایداری شیب در معادن سطحی و روش های اندازه گیری آن در word

 پایداری شیب در معادن سطحی و روش های اندازه گیری آن در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی و چگونگی طرح تولید گلدانی گریبكس پیكان در word

 بررسی و چگونگی طرح تولید گلدانی گریبكس پیكان در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای [...]

آشنایی با صنعت کامپوزیت ها در word

 آشنایی با صنعت کامپوزیت ها در word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

بررسی صنعت خودرو سازی در word

 بررسی صنعت خودرو سازی در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft [...]

آشنایی با فولادهای میکرو آلیاژی در word

 آشنایی با فولادهای میکرو آلیاژی در word دارای 178 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست [...]