صنايع و صنايع غذايي

نظریه صف در word

 نظریه صف در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت [...]

رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری در word

 رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]