بيمه

کتاب (نوشتن طرح بازاریابی در بیمه های عمر) در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : [...]

مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران در word

 مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله رایگان سمینار تخصصی بازاریابی در صنعت بیمه در word

 مقاله رایگان سمینار تخصصی بازاریابی در صنعت بیمه در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله بیمه خدمات درمانی در word

 مقاله بیمه خدمات درمانی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

تحقیق طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی در word

 تحقیق طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای [...]