گزارش کارآموزي و کارورزي

کار آموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی خورجین گستر (سهامی خاص) در word

 کار آموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی خورجین گستر [...]

کارآموزی مدیریت كنترل كیفیت در word

 کارآموزی مدیریت كنترل كیفیت در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

کارآموزی تاریخچه فشرده ای از روند شكل گیری شهرک در word

 کارآموزی تاریخچه فشرده ای از روند شكل گیری شهرک در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای [...]

کارآموزی : مرکز تحقیقات ایران خودرو در word

 کارآموزی : مرکز تحقیقات ایران خودرو در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

کارآموزی پروژه 416 واحد مسكونی 32 ص در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 36 فرمت [...]

کارآموزی بانك كشاورزی مركزی در word

 کارآموزی بانك كشاورزی مركزی در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

کارآموزی ضایعات انسانی و مادی فراوان حوادث ناشی از كار در word

 کارآموزی ضایعات انسانی و مادی فراوان حوادث ناشی از كار در word دارای 26 صفحه می باشد و [...]

کارآموری کاربرد چوب در ساختمان ها و پلها در word

 کارآموری کاربرد چوب در ساختمان ها و پلها در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

گزارش کاموزی درتصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معكوس در نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند 90 ص در word

 گزارش کاموزی درتصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معكوس در نیروگاه سیکل [...]

كار آموزی: قوای محركه نیكروسیكلت در word

 كار آموزی: قوای محركه نیكروسیكلت در word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]