تاسيسات آبياري

آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD) در word

 آنالیز جریان برروی سرریز اوجی براساس (CFD) در word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و [...]