مواد و متالوژي

اندازه گیری طول و خطا محاسباتی در word

 اندازه گیری طول و خطا محاسباتی در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا در word

 ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا در word دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

جزوه کامل خواص فیزیکی مواد در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد جزوه کامل خواص فیزیکی مواد در word [...]

فایل سـرمـت متـریال در word

 فایل سـرمـت متـریال در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

جوشكاری مقاومتی نقطه ای در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد جوشكاری مقاومتی نقطه ای در word [...]

لعاب کاری روی فلز در word

 لعاب کاری روی فلز در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]