پزشکی

چگونگی طراحی و ساخت دست مصنوعی سایبرنتیک در word

 چگونگی طراحی و ساخت دست مصنوعی سایبرنتیک در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و [...]

پاورپوینت بررسی فرایند تخمیر شیر در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت بررسی فرایند [...]

بررسی علم آناتومی در word

 بررسی علم آناتومی در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word [...]

پاورپوینت تکامل مولکولی از بالاخانواده در کادهرین در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت تکامل مولکولی [...]

قلب بیماری ها و شناخت و پیشگیری آنها در word

 قلب بیماری ها و شناخت و پیشگیری آنها در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

بررسی عمل سقط جنین از دیدگاه پزشکی در word

 بررسی عمل سقط جنین از دیدگاه پزشکی در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست [...]

پاورپوینت آسیب های ستون مهره ها و نخاع در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت آسیب های ستون [...]

فایل مفهوم واقعی تغییر جنسیت و عواقب آن در word

 فایل مفهوم واقعی تغییر جنسیت و عواقب آن در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در word

 بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در word دارای [...]

بررسی بیماران تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع CPT قرار گرفته در word

 بررسی بیماران تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع CPT قرار گرفته در [...]