علوم نظامي

فایل دفاع مقدس در عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان در word

 فایل دفاع مقدس در عملیات ثامن الائمه ، شکست حصر آبادان در word دارای 18 صفحه می باشد و [...]