معدن

بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه در word

 بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه در word دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

ارزیابی رفتار تنش در كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل در word

 ارزیابی رفتار تنش در كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل در word دارای 34 [...]

شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی در word

 شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی در word دارای 143 صفحه می [...]

بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در word

 بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای [...]

مکانیزم شکست در اثر انفجار در word

 مکانیزم شکست در اثر انفجار در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل در word

 بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز در word

 بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز در word دارای 84 صفحه می [...]

پایان نامه گــل اُخرا و کاربرد آن در صنعت رنگ سازی در word

 پایان نامه گــل اُخرا و کاربرد آن در صنعت رنگ سازی در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای [...]

بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) در word

 بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای [...]