صنايع نفت و گاز

دوره آموزشی کاربردی بازرسی خطوط لوله در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 298 دوره [...]

آموزش کاربردی اصول ابزار دقیق در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 188 اصول [...]

جزوه سرجوش گذاری در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 9 سرجوش [...]