روانشناسي

بررسی ارتباط انسانی دیجیتالی در word

 بررسی ارتباط انسانی دیجیتالی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل [...]

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در word

 تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی [...]

تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق در word

 تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق در word دارای 120 صفحه می باشد [...]

پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت بررسی [...]

تحقیق بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان در word

 تحقیق بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان در word دارای [...]

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان در word

 بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان در word دارای 52 صفحه [...]

مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی در word

 مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و [...]

بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی و شكستن مقاومت در كودكان خیابانی در word

 بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی و شكستن مقاومت در كودكان خیابانی [...]

مبانی و پیشینه نظری اثربخشی آموزش علوم تجربی در word

 مبانی و پیشینه نظری اثربخشی آموزش علوم تجربی در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای [...]

تحقیق رابط? حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان در word

 تحقیق رابط? حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان در word دارای 54 صفحه می باشد [...]