روانشناسي و علوم تربيتي

بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن در word

 بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن در word دارای 81 صفحه می [...]

بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد در word

 بررسی مقایسه ای افسردگی بین بانوان مطعلقه و متاهل تحت حمایت کمیته امداد در word دارای [...]

اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 18 ص در word

 اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 18 ص در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟ در word

 آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟ در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

رابطه بین خودپنداره و آرایش در word

 رابطه بین خودپنداره و آرایش در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی در word

 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، [...]

فقر 43 ص در word

 فقر 43 ص در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا [...]

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای [...]

بررسی میزان تأثیررنگ بر حافظه ی کودکان در word

 بررسی میزان تأثیررنگ بر حافظه ی کودکان در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

لكنت زبان در word

 لكنت زبان در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت [...]