کار و امور اجتماعي

بررسی مدگرایی در جامعه در word

 بررسی مدگرایی در جامعه در word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

كسب و كار و اسلام در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 14 عموم [...]

بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر در word

 بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر در word دارای 79 صفحه می باشد و [...]